Over dit project

Realisatie van 350 woningen in een waterrijk park ten zuiden van de Talmastraat. Hiervoor zijn een sloper, voetbalvereniging, boksvereniging, volkstuinderij, speeltuin en dependance van een school verplaatst.
Samenwerking met: WonenBreburg, NBU, Waterschap Brabantse Delta.

Categorie
Scheffer