Over dit project

Gemeente Roosendaal, Ruimtelijke ontwikkeling: Stadsoevers/Spoorhaven: de herontwikkeling van een bedrijventerrein tot nieuwe woonwijk met circa 600 woningen. Tevens aanleg passantenhaven, placemaking, herontwikkeling bestaande gebouwen.

Categorie
Scheffer