Over dit project

Tengevolge van woningbouw aan de Talmastraat moest de speeltuin verhuizen naar de Heuvelbrink. Hier is in nauwe samenwerking met de buurt en de directie van de nog te realiseren Brede School naast de speeltuin een ontwerp gemaakt. Samenwerking met: Architectenbureau van den Heuvel.