Mr. J. L. Schlangen, voormalig voorzitter van Dorpsraad Princenhage:
‘In de jaren dat ik voorzitter was van de dorpsraad Princenhage heb ik R. Scheffer met genoegen zien opereren. Veel goede dingen hebben wij tot stand gebracht dankzij zijn inbreng als projectleider van ons deel van de stad Breda.’