Over dit project

Programmamanagement Herstructurering Theodorushaven (opgave € 35 mln. 2.000 meter kade, geleidewerken, onderhoudsplan haven, regeling met BRZO bedrijf en ATEX-zoneringen).

Diverse rijks- en provinciale herstructureringssubsidies geworven voor bedrijventerreinen en haven en verantwoord; aanvraag en toekenning Europese TEN-T status en subsidie Theodorushaven Bergen op Zoom.

Integraal veiligheidsonderzoek Theodorushaven (samenwerking gemeente, Havendienst, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant).