Over dit project

4.000 woningen (uitbreiding van het bestaande dorp Bavel en het nieuwe dorp Lijndonk-Tervoort), 170 ha. bedrijventerrein en 200 ha. natuurontwikkeling, infra, geluidswallen, welzijnsaccommodaties, en afstemming regulier onderhoud met de ontwikkelingen. Structuurplan ten behoeve de ontwikkelingen hiervoor genoemd.
Samenwerking met: Arcadis, provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer, gemeenten Oosterhout, Gilze-Rijen en Alphen-Chaam en de ministeries van Defensie en Verkeer en Waterstaat.